Шаблоны Joomla 3.5

×

Повідомлення

SMTP Error: Could not authenticate.

Випуск 1, 2018

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ СТУДІЇ

науково-аналітичний журнал


Випуск 1, 2018

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ / CONTENTS

 

Розділ 1. ПРАВО: ТЕОРІЯ, ФІЛОСОФІЯ, ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Рабінович С. П.
ЧИННІСТЬ І ДІЄВІСТЬ КОНСТИТУЦІЇ: НОРМАТИВІЗМ VERSUS СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Стовба О. В.
НОРМАТИВНІСТЬ ПРАВА: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ ОСМИСЛЕННЯ

Мовчан А. В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ МОДЕЛІ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, КЕРОВАНОЇ АНАЛІТИКОЮ

Панкевич О. З.
ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ: ДЕЯКІ СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ПРАКТИЦІ СТРАСБУРЗЬКОГО СУДУ

Дорохіна Ю. А.
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ ПРЕДМЕТА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

Купчак М. Я., Саміло А. В.
ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ДО ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Єсімов С. С., Бондаренко В. А.
ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Тьорло О. І., Туз Н. Д.
ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ ЯК ПРЕВЕНТИВНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ЗАХОДУ

 

Розділ 2. ЛЮДИНА І СОЦІУМ

Кісіль З. Р., Кісіль Р.-В. В.
ПРИРОДНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

Колосович О. С., Куций О. А.
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ НАВИКІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ «AGILE COACH»

Приймак І. І., Блага Н. В.
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Мойсеєнко І. П., Гринькевич О. С.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Козаченко Г. В., Погорелов Ю. С.
БЕЗПЕКА СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПОГЛЯД З РІЗНИХ ПОЗИЦІЙ

 

Розділ 3. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Сватюк О. Р., Подра О. П., Кондрат І. Ю.
КОНКУРЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ЯК УМОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Миронова М. І., Миронов Ю. Б., Сватюк Д. Р.
МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ МНОЖИННОЇ РЕГРЕСІЇ

Копитко М. І., Живко З. Б., Брезіцький А. А.
ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Завербний А. С., Псуй М. С., Керницький І. С.
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРУВАННЯ ЇЇ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ

Плахотнюк Н. В., Іконнікова Н. В.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РИНОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

Штангрет А. М., Силкін О. С.
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Фостяк В. І.
БЕЗПЕКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ

 

Розділ 4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР

Вінічук М. В., Марушко Н. С.
МІСЦЕ СОЦІАЛЬНОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Подік І. І., Живко М. О., Вольних А. І.
ЕЛЕКТРОННИЙ АУДИТ НА ОСНОВІ ПОДАТКОВОГО АУДИТОРСЬКОГО ФАЙЛУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ

Лихолат С. М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Гумницький Я. М., Сабадаш В. В., Леськів Г. З.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МІГРАЦІЇ ЗАБРУДНЕННЯ В ЕКОЛОГІЇ З РОЗГЛЯДОМ АДСОРБЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ