Шаблоны Joomla 3.5


Випуск 2, 2018

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ СТУДІЇ

Науково-аналітичний журнал


Випуск 2, 2018

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА / TITLE PAGE

ЗМІСТ / CONTENTS

 

Розділ 1. ПРАВО: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Яремчук С. В.
ДИНАМІКА ПРАВОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ: ДОБА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

Долинська М. С., Смолин Г. В., Туркот О. А.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ ЗА НОВИМ ЗАКОНОМ 2018 РОКУ

Дідик Н. І., Бесага І. В.
ОСОБЛИВОСТІ НОРМОТВОРЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ

Бондаренко В. А., Єсімов С. С.
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОСВІТИ

 

Розділ 2. ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ

Живко З. Б., Рудий Т. В., Сеник В. В.
ТЕХНОЛОГІЇ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ У ПРАКТИЦІ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ

Винник А. О.
ЦІЛІ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ ЯК ІНШОГО ЗАХОДУ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

Баб’як А. В., Поляк С. П.
ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ КАРНОГО РОЗШУКУ ФАКТІВ ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Розділ 3. ЛЮДИНА І СОЦІУМ

Ковальчук З. Я.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ КЕРІВНИКА ЩОДО ПІДЛЕГЛИХ (НА ПРИКЛАДІ ОСВІТНІХ УСТАНОВ)

Галян І. М., Галян А. І.
АДАПТИВНІСТЬ І РЕГУЛЯТОРНА ЗДАТНІСТЬ ЯК МАРКЕРИ СУБ’ЄКТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Курило Т. В.
АДВОКАТ ЯК СУБ’ЄКТ НАДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВОВОЇ (ПРАВНИЧОЇ) ДОПОМОГИ

Сковронська І. Ю., Юськів Б. М.
ЛІНГВІСТИЧНИЙ МЕНТАЛІТЕТ У КОНТЕКСТІ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦЯ

Сватюк О. Р., Скоропад І. С.
ФІНАНСОВО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ГЕНДЕРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Гумницький Я. М., Люта О. В., Хомко Л. В.
КАПСУЛЮВАННЯ ДОБРИВ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ЗМЕНШЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

Розділ 4. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Копитко М. І., Завербний А. С., Левків Г. Я.
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПОНЕНТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Штангрет А. М., Силкін О. С.
АНТИКРИЗОВИЙ МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІМ І ВНУТРІШНІМ ЗАГРОЗАМ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Висоцька І. Б., Нагірна О. В.
РОЛЬ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Бабець І. Г., Руда О. І.
ВПЛИВ НЕЛЕГАЛЬНОЇ ІММІГРАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ НІМЕЧЧИНИ