Шаблоны Joomla 3.5


Випуск 2(4), 2019

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ СТУДІЇ

Науково-аналітичний журнал


Випуск 2(4), 2019

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА / TITLE PAGE

ЗМІСТ / CONTENTS

 

Розділ 1. ФІЛОСОФІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ПРАВА

Рабінович С. П., Бесага І. В.
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ ВЕРНЕРА МАЙХОФЕРА ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ В РАДЯНСЬКОМУ ПРАВОЗНАВСТВІ

Савенко В. В.
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ДИСКУРС

Цільмак О. М.
ЕТАЛОННИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ СЛІДЧОГО

 

Розділ 2. ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ

Бондаренко В. А., Єсімов С. С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Ковалів М. В., Яремко В. Я., Кузьо Л. І.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Пайда Ю. Ю., Бедь Н. М.
ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ БАНДИТИЗМУ

Луцький Т. М.
ПОЧАТКОВИЙ МОМЕНТ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ

Туз Н. Д.
ТАКТИЧНІ МЕТОДИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ (ЗА СКАНДИНАВСЬКОЮ МОДЕЛЛЮ ОХОРОНИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ)

Щур Б. В., Косаняк С. С.
НАСЛІДКИ, ВИРАЖЕНІ У МАТЕРІАЛЬНІЙ ТА МОРАЛЬНІЙ ШКОДІ, ЗАПОДІЯНІЙ ЗЛОВЖИВАННЯМ ПОВНОВАЖЕННЯМИ ОСОБАМИ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ, ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Розділ 3. БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Благута Р. І., Долинська М. С., Туркот О. А.
ПРОБЛЕМАТИКА СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ БАНКРУТСТВА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Бутинська Р. Я.
ОХОРОНА ПРАЦІ ЯК ФУНКЦІЯ ТРУДОВОГО ПРАВА

Сорока Р. С.
ФІСКАЛЬНА РОЛЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ У СИСТЕМІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

 

Розділ 4. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ СТУДІЇ

Захарчин Н. Г.
ЗАКОНОДАВЧО-АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ҐМІН У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ В 30-Х РР. ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОГО ПОВІТУ)

Онишко О. Б.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ІПОТЕКУ НА ТЕРИТОРІЯХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ТА ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ У СКЛАДІ ПОЛЬЩІ (1919–1939 РР.)

 

Розділ 5. РЕЦЕНЗІЇ

Захаров В.П.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ЄМЕЦЯ О. М. «ЗАХИСТ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ ВІД ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ»