Шаблоны Joomla 3.5


Випуск 3(5), 2019

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ СТУДІЇ

Науково-аналітичний журнал


Випуск 3(5), 2019

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА / TITLE PAGE

ЗМІСТ / CONTENTS

 

Розділ 1. ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Титаренко О. О.
ДОСВІД ФРАНЦІЇ У ПРОГРАМУВАННІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ПІДХОДИ, РІВНІ, ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Нікітін А. А.
КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ В’ЇЗДУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНУ ТЕРИТОРІЮ ТА ВИЇЗДУ З НЕЇ

Верба-Сидор О. Б., Воробель У. Б.
ІНСТИТУТ СЕПАРАЦІЇ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ ФРАНЦІЇ, ПОРТУГАЛІЇ ТА КРАЇН БЕНІЛЮКСУ

Петрончак Ю. О.
ТОРГОВЕЛЬНІ ТА БІРЖОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ВИНИКНЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Вовк М. З.
ОСОБЛИВОСТІ ПРИСУДЖЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ САТИСФАКЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ РОЗГЛЯДІ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

 

Розділ 2. ПРАВОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Катеринчук І. П.
ПРАВОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Єсімов С. С.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ В УМОВАХ НАЯВНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНИХ РИЗИКІВ

Подра О. П.
РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Сидорець Б. В.
ІСТОРІОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ВТРУЧАННЯ ДЕРЖАВИ У СФЕРУ ПРАВ ЛЮДИНИ

 

Розділ 3. ЗАКОНОДАВЧИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Ієрусалимов І. О., Ієрусалимов В. І.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Кіріленко Ф. О.
КРАДІЖКИ ОСОБИСТОГО МАЙНА ГРОМАДЯН, ВЧИНЕНІ У ПЕРІОД 1960–2018 РОКІВ

Навроцька В. В.
СВІДОЦЬКИЙ ІМУНІТЕТ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

 

Розділ 4. ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ

Басиста І. В., Йосифович Д. І.
ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «НАЙМАНИЙ ПРАЦІВНИК» У МЕЖАХ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ МІЖ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

Бондаренко В. А.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ФОРМ ПОЗАСУДОВОГО ВИРІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПОРІВ

Ільницький О. В., Ільків Н. В.
ПРАВОВА ПРИРОДА ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПРИВАТИЗАЦІЙНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Лепеха О. М., Кондратюк О. В.
ДО ПИТАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ УМИСНИХ ВБИВСТВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВИБІР ФОРМ НЕГЛАСНОЇ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ

Ярема Т. І.
ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК СХИЛЯННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ДО ВЖИВАННЯ ОДУРМАНЮЮЧИХ ЗАСОБІВ

Євхутич І. М.
ЗАКОНОДАВЧІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ЯК ОСОБЛИВОГО МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ