Шаблоны Joomla 3.5


Випуск 4(6), 2019

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ СТУДІЇ

Науково-аналітичний журнал


Випуск 4(6), 2019

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА / TITLE PAGE

ЗМІСТ / CONTENTS

 

Розділ 1. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ

Долинська М. С., Мокрицька Н. П.
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПОДІЛУ РОБОЧОГО ДНЯ НА ЧАСТИНИ

Домброван Н. В., Ізбаш К. С.
РЕАЛІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Єсімов С. С.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДЯН У КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Луценко Ю. В.
ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ

Навроцька В. В., Яремко Г. З.
ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ОКРЕМОЇ ДУМКИ ЧЛЕНА СУДДІВСЬКОЇ КОЛЕГІЇ

Греченко В. А., Брусакова О. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ УСРР У 1932 р.

Онишко О. Б.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН СПАДКУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЯХ ЗАХІДНИХ ВОЄВОДСТВ ПОЛЬЩІ (1918–1939 рр.)

 

Розділ 2. ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бондар В. В., Татарин Н. М.
ЗАКОННІСТЬ ДІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПІД ЧАС АДМІНІСТРАТИВНИХ ЗАТРИМАНЬ

Бондаренко В. А.
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Дуфенюк О. М.
СУБ ’ЄКТИВІЗМ ЕКСПЕРТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Ковалів М. В., Кузьо Л. І.
ОСОБЛИВОСТІ СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ

Кунтій А. І.
ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЗАКОННИМ РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ МЕДІЙНОГО КОНТЕНТУ В МЕРЕЖАХ ПРОВАЙДЕРІВ ПРОГРАМНОЇ ПОСЛУГИ

Навроцька В. В.
ОКРЕМА ДУМКА ЯК ОДНА З ГАРАНТІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЧЛЕНІВ СУДДІВСЬКОЇ КОЛЕГІЇ ТА ЇХ РІВНОСТІ ПРИ УХВАЛЕННІ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

 

Розділ 3. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

Ковальчук З. Я.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ВІЙНИ

Кісіль З. Р., Кісіль Р.-В. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОМЕНУ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Качмар Н. В., Церковник С. І.
ЗАСТОСУВАННЯ ДИДАКТИЧНОГО СІНКВЕЙНУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Візнюк І. М.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ В АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ

 

Розділ 4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

Франчук В. І., Петрик І. Я.
БЮРО ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ЯК СУБ’ЄКТ ПРОТИДІЇ НЕЦІЛЬОВОМУ ВИКОРИСТАННЮ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Михаліцька Н. Я., Верескля М. Р., Вінічук М. В.
ПРОБЛЕМА ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ