Шаблоны Joomla 3.5


Випуск 1(7), 2020

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ СТУДІЇ

Науково-аналітичний журнал


Випуск 1(7), 2020

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА / TITLE PAGE

ЗМІСТ / CONTENTS

 

Розділ 1. ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Басиста І. В., Йосифович Д. І.
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ «ПРАВО» ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Авраменко О. В., Кучер В. О.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ

Гурковський М. П., Сидор М. Я.
НАСТАВНИЦТВО ЯК ФОРМАТ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ

Орищин-Буждиган Л. С.
АНАЛІЗ ОПТИМІЗМУ СТОСОВНО МАЙБУТНЬОГО ПОКОЛІННЯ ТА КРАЇНИ У ЧАСОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Бабець І. Г., Руда О. І.
ВПЛИВ ВИМУШЕНОЇ ВНУТРІШНЬОЇ МІГРАЦІЇ НА СОЦІАЛЬНУ БЕЗПЕКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Ковалів М. В., Яремко В. Я., Головач Т. М.
ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Розділ 2. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ТА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Омельчук О. М., Анікіна Г. В.
ЗАХИСТ ПРАВА НА ЧЕСТЬ ТА ГІДНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ПОРУШЕНИХ У МЕРЕЖІ «ІНТЕРНЕТ»

Бортник Н. П., Єсімов С. С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Бондаренко В. А.
АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО ЯК ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Луценко Ю. В.
ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ангеленюк А.-М. Ю., Боровікова В. С.
ПРОБЛЕМИ ЗАТРИМАННЯ ОКРЕМОЇ КАТЕГОРІЇ ОСІБ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Навроцька В. В.
ДОПИТ ЧЛЕНІВ СУДДІВСЬКОЇ КОЛЕГІЇ ЩОДО ЇХ НАРАДИ ПРИ УХВАЛЕННІ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Пайда Ю. Ю.
ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ СХИЛЯННЮ НЕПОВНОЛІТНІХ ДО ВЖИВАННЯ ОДУРМАНЮЮЧИХ ЗАСОБІВ

Туз Н. Д., Моргун М. В.
ВІДНОВЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ ВІДПОВІДНО ДО СКАНДИНАВСЬКОЇ МОДЕЛІ ОХОРОНИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ

Франчук В. В., Корецка-Шукєвіч Д.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ

 

Розділ 3. ЗАРУБІЖНЕ Й МІЖНАРОДНЕ ПРАВО: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Горбачов В. П.
ВПЛИВ ПРОКУРАТУРИ НА ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СУДУ ПРИСЯЖНИХ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ

Сидорець Б. В.
ТЕНДЕНЦІЇ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЄСПЛ У СФЕРІ ВТРУЧАННЯ ДЕРЖАВИ У ПРАВА ЛЮДИНИ (НА ПРИКЛАДІ РІШЕНЬ ІЗ ЧАСТКОВИМ ЗАДОВОЛЕННЯМ ПОЗОВНИХ ВИМОГ)

Мовчан А. В., Мовчан М. А.
ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НАЙБІЛЬШИХ МІЖНАРОДНИХ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ

Габрелян Г. В.
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Розділ 4. CОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

Волошин О. Р., Галайко Н. В.
БІДНІСТЬ В УКРАЇНІ: МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНКИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Марченко О. М., Оробчук М. Г.
РОЗВИТОК ГРЕЧКОСІЯННЯ ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Кісіль З. Р., Кісіль Р.-В. В.
ЮРИДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРУПЦІОГЕНЕЗУ

 

Розділ 5. РЕЦЕНЗІЇ

Хохуляк В. В.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ВАЛЕРІЯ СИРОВАЦЬКОГО «ДЕРЖАВНИЙ ПРИМУС: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ»