Шаблоны Joomla 3.5


Випуск 2(8), 2020

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ СТУДІЇ

Науково-аналітичний журнал


Випуск 2(8), 2020

 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА / TITLE PAGE

ЗМІСТ / CONTENTS

 

Розділ 1. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ

Ковалів М. В., Єсімов С. С., Кравчук С. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Адам В. М.
БЕЗПЕКА ПОСЛУГ І ПРИСТРОЇВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Бондаренко В. А.
ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ПРАВОВОГО ПРИПИСУ ОРГАНУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Дубінська З. П.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ У ГАЛУЗІ СПОРТУ В УКРАЇНІ

Дуфенюк О. М.
КРИМІНАЛІСТИКА У ПРИЗМІ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

Лепісевич П. М., Макарчук В. С.
ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИСТОЯННЯ ОУН-УПА РАДЯНСЬКИМ КАРАЛЬНИМ ОРГАНАМ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

 

Розділ 2. ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ковалів М. В., Кузьо Л. І.
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Гурковський М. П., Сидор М. Я.
КОМПЕТЕНЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН В УМОВАХ ОСОБЛИВИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ

Проць І. М.
КОМПЕТЕНЦІЯ МВС УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Миджин Г. Є.
СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Бурдін В. М.
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК І ДОВІЧНЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ

Навроцька В. В.
КОНКУРЕНЦІЯ МІЖ НЕРЕАБІЛІТУЮЧИМИ ПІДСТАВАМИ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ (ПРИПИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ)

Лепеха О. М., Кондратюк О. В.
ЩОДО ЗМІНИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗАСТОСУВАННЯ УСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ЗАСОБУ

Мовчан А. В., Мовчан М. А.
ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ЗАГРОЗ

Устрицька Н. І., Тарасенко О. С.
ДЕТЕРМІНАЦІЯ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

 

Розділ 3. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

Копитко М. І., Ільків Ю. І.
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА

Пушак Я. Я., Завербний А. С.
КОРПОРАТИВНА РЕПУТАЦІЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ВЕКТОР ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Шупрудько Н. В.
БЕЗПЕКОВІ МЕХАНІЗМИ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Подра О. П.
РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Хомів О. В., Сибірна Р. І.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

 

Розділ 4. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

Савайда О. І.
УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ ПОМІЖ МЕНТАЛЬНОСТЕЙ НАРОДІВ СВІТУ

Сковронська І. Ю., Юськів Б. М.
ОСОБЛИВОСТІ СМИСЛОВОЇ СИНОНІМІЇ ТЕРМІНІВ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ЮРИДИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Майорчак Н. М.
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ОСІБ З ВИСОКИМ РІВНЕМ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ

Федоришин Г. М., Кицмен Н. З.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Козирєв М. П.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ УЯВИ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Балашов Е. М.
МЕТОДОЛОГІЧНО-ЗМІСТОВІ ЗАСАДИ ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ САМОРЕГУЛЬОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ МЕТАКОГНІТИВНОГО МОНІТОРИНГУ

Заверуха О. Я.
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ БАТЬКІВ-МІГРАНТІВ

Католик Г. В., Стульківська М. М.
СПРИЙНЯТТЯ ДІТЬМИ СМЕРТІ: ВІКОВІ ТА БОЛЬОВІ АСПЕКТИ