Шаблоны Joomla 3.5


Редакційна колегія

Головний редактор:

Балинська Ольга – проректор Львівського державного університету внутрішніх справ (далі – ЛьвДУВС), доктор юридичних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії інформатики  (Львів, Україна)

Заступник головного редактора: 

Ревак Ірина – декан факультету управління та економічної безпеки ЛьвДУВС, доктор економічних наук, доцент (Львів, Україна)

Відповідальний секретар: 

Огірко Ольга – доцент кафедри економіки та економічної безпеки ЛьвДУВС, кандидат технічних наук, доцент (Львів, Україна)

Члени редколегії: 

 • Алієв Назім (Əliyev Nazim) – ректор Академії поліції МВС Азербайджанської республіки, доктор юридичних наук, доцент (Баку, Республіка Азербайджан);
 • Бошкович Александер (Bosković Aleksandar) – доцент кафедри кримінально-процесуального права Криміналістично-поліцейської академії, доктор філософії, доцент (Белград, Республіка Сербія)
 • Радович-Стоянович Єлена (Radović-Stojanović Jelena) – керівник кафедри суспільних наук Криміналістично-поліцейської академії, доктор філософії, доцент, член Наукового товариства економістів Сербії (Белград, Республіка Сербія);
 • Пітер Магдалена (Peter Magdalen) – керівник кафедри адміністративного та господарського права Католицького університету в м. Люблін, доктор габілітований, доцент, менеджер з пропаганди науки (Люблін, Республіка Польща);
 • Чепіль Марія (Czepil Maria) – керівник кафедри економічного права Католицького університету в м. Люблін, доктор габілітований, професор, менеджер з пропаганди науки (Люблін, Республіка Польща);
 • Вішнєвскі Бернард (Wiśniewski Bernard) – професор Вищої школи поліції в Щитно, раніше співробітник Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, а також Центру державної безпеки Республіки Польща, доктор габілітований, професор, інженер (Щитно, Республіка Польща);
 • Фалдовскі Марек (Fałdowski Marek) – комендант-ректор Вищої школи поліції в Щитно, доктор габілітований, член Польського товариства наук безпеки, член Ради з питань науки і технологій Національного начальника поліції, член наукової ради Центральної лабораторії криміналістики (Щитно, Республіка Польща);
 • Бліхар В‘ячеслав  завідувач кафедри філософії та політології ЛьвДУВС, доктор філософських наук, професор (Львів, Україна),
 • Грищук Віктор  головний науковий співробітник відділу організації наукової роботи ЛьвДУВС, доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України (Львів, Україна);
 • Живко Зінаїда  професор кафедри менеджменту ЛьвДУВС, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України та Академії наук вищої освіти України, дійсний член Міжнародної академії інформатики (Львів, Україна);
 • Ковальчук Зоряна  заступник декана факультету психології ЛьвДУВС, доктор психологічних наук, професор (Львів, Україна);
 • Копитко Марта  професор кафедри менеджменту ЛьвДУВС, доктор економічних наук, професор (Львів, Україна),
 • Мовчан Анатолій  професор кафедри оперативно-розшукової діяльності ЛьвДУВС, доктор юридичних наук, професор (Львів, Україна),
 • Пушак Ярослав  завідувач кафедри економіки та економічної безпеки ЛьвДУВС, доктор економічних наук, професор (Львів, Україна);
 • Сковронська Ірина  завідувач кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення ЛьвДУВС, кандидат філологічних наук, доцент (Львів, Україна);
 • Шопіна Ірина  професор кафедри адміністративно-правових дисциплін ЛьвДУВС, доктор юридичних наук, професор (Львів, Україна),
 • Ващенко Ірина  професор кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор психологічних наук, професор (Київ, Україна);
 • Галян Ігор  професор кафедри практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, доктор психологічних наук, доцент (Дрогобич, Україна);
 • Лєфтєров Василь  завідувач кафедри психології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», доктор психологічних наук, професор (Одеса, Україна);
 • Флейчук Марія  професор кафедри міжнародних економічних відносин Львівського торгово-економічного університету, доктор економічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України (Львів, Україна).